Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου των Εκδόσεων OnceUponaBookυπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθέναν που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτόν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του. Οι Εκδόσεις OnceUponaBookμπορούν να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου των Εκδόσεων OnceUponaBook, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου των Εκδόσεων OnceUponaBookύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Υλικό της Ιστοσελίδας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό και το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των φωτογραφιών, των εικόνων και των γραφικών, καθώς και η οργάνωση και η διάταξη του δικτυακού τόπου, κατέχονται από τη  Μαρία Μαρία Δουρίδα - Μηταράκη ή / και τους δικαιοπάροχους της.

Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση και η λήψη αποσπασμάτων από αυτόν τον ιστότοπο.

Κανένα τμήμα αυτής της ιστοσελίδας ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Μαρίας Δουρίδας – Μηταράκη δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε άλλη ιστοσελίδα ή να ενσωματωθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ανάκτησης ηλεκτρονικών δεδομένων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Μαρίας Δουρίδας - Μηταράκη.

Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά υπό τους όρους αυτούς επιφυλάσσονται.

Συνεισφορές

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις συνεισφορές που κάνετε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων σχολίων, μηνυμάτων κλπ. Οι συνεισφορές δεν επιτρέπεται:

  • να είναι παράνομες, δόλιες ή να παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικό σήμα,

  • περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι πορνογραφικό, άσεμνο, ή προσβλητικό,

  • να προάγουν τις διακρίσεις ή τη βία κατά ανθρώπων με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό

  • προσανατολισμό, την ηλικία κ.λπ.,

  • να εμπαίζουν, ντροπιάζουν ή να απειλούν τρίτα πρόσωπα,

  • να συκοφαντούν, να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα (doxing) ή να υποδύονται κάποιο άλλο άτομο.

Καταχωρώντας οποιαδήποτε συνεισφορά, αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το δημοσιευμένο περιεχόμενο ανήκουν σε εσάς και παρέχετε στην Μαρία Δουρίδα - Μηταράκη μια μη αποκλειστική παγκόσμια άδεια χρήσης για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου εις το διηνεκές.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Μαρία Δουρίδα - Μηταράκη για οποιεσδήποτε δαπάνες, έξοδα, ζημίες ή υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τις συνεισφορές σας. Η Μαρία Δουρίδα - Μηταράκη διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί τις συνεισφορές σας χωρίς προειδοποίηση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική μας για την προστασία πρσωπικών δεδομένων. 

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, οι Εκδόσεις Once Upon A Book ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική για Cookies

Περιορισμός ευθύνης των Εκδόσεων Once Upon a Book

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη.

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν εγγυώνται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν ευθύνονται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν εγγυώνται και δεν ευθύνονται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν εγγυώνται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τον επισκέπτη/χρήστη.

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν δε φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Oδικτυακός τόπος www.unceuponabook.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. Oδικτυακός τόπος www.unceuponabook.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν εγγυώνται και δεν φέρουν ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει.

Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδεσμών», «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Οι Εκδόσεις Once Upon a Book σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι ενστερνίζονται ή αποδέχενται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπουν ή ότι συνδέονται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συνεπώς, οι Εκδόσεις Once Upon a Book δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ενέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]